Informasjon

Tunet Barnehage ble etablert høsten 2002, og eies/drives av Joumana og Kjell Arne Sunde. Barnehagen er godkjent for 25 barnehageplasser, for barn 1-6 år. Vi holder til sentralt i Brumunddal (i Fagerlund skolekrets), på en eiendom som fra gammelt av heter Tune, derav barnehagens navn.

Noe av innholdet i Tunet Barnehage

  • KULTURSKOLEN – dans/bevegelse, bilde førskole, musikk.
  • MAGEDANS/DANS/BEVEGELSE- barna elsker det!
  • SPRÅKSPRELL – språkstimulerende opplegg.
  • BIBLIOTEKET – på barnetime onsdager.
  • GITARSPILL/INSTRUMENTER – brukes ofte i sangsamlinger.
  • ENGELSK/MATTE – er kommet for å bli!
  • SANSEROM – «roligstund» med avslappende musikk!

Ellers er vi selvsagt innom alle områder som rammeplanen for barnehager beskriver.

Oppholdstider:
Følgende oppholdsalternativer tilbys:
5 dgr/uke (hel plass)
4 dgr/uke
3 dgr/uke
2/3 dgr annenhver uke (halv plass)
2 dgr/uke

Foreldrebetaling i barnehager reguleres av lov om barnehager med forskrift om foreldrebetaling i barnehager. 

Med hjemmel i forskriftens § 1 fastsetter Stortinget en maksimalgrense for en ordinær heldags barnehageplass, dvs. plass 5 dager pr. uke. 

Maksimalgrensen for foreldrebetalingen fastsettes som et maksimalt månedsbeløp og årsbeløp, der årsbeløpet skal settes i forhold til betaling 11 måneder i året. 

Statens makspris pr januar 2020 for full plass er 3135 kr/mnd. I tillegg kommer matpenger på 300 Kr/mnd.

Familier som har mer enn ett barn i barnehage får reduksjon i foreldrebetalingen. Reduksjonen er 30 % for 2. barn og 50 % for 3. barn eller flere barn.

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager har regler om to moderasjonsordninger for familier/husholdninger med lav inntekt. Disse ordningene er søknadsbasert.

Les mer om dette på Ringsaker kommune sine nettsider:

https://www.ringsaker.kommune.no/foreldrebetaling.407559.no.html

Åpningstider:

Barnehagen holder åpent fra kl. 07.00-16.30 mandag til fredag.

Danss/magedans:
Begrepet ”magedans” er noe misvisende idet man bruker hoftene, bekkenet og ryggen vel så mye som, om ikke mer enn magen når man danser. Dansens teknikk bygger på isolerte bevegelser i forskjellige deler av kroppen. Denne aktiviteten har vi på fredager.

Språksprell:
Dette er et opplegg for troll (de eldste barna) og vetter (nest eldste). Det er et språkstimulerende opplegg som har med metodiske språkleker for barn mellom 4 og 6 år. Målet med disse lekene er å stimulere barnas språklige, og spesielt den fonologiske bevisstheten. Dette er med på å gi barna en felles plattform der de stiller med like forutsetninger og gjør dem bedre rustet til å ta fatt på veien inn i skriftspråkets verden ved skolestart. Opplegget tar i alt 28 dager, men det legges kun 3 økter til hver uke. Hver økt tar ca 15 minutter.

Diverse:
Vi bruker Kulturskolen som regel hvert semester. Vi varierer med dans og bevegelse, musikk og bilde førskole.

På onsdager er troll og/eller vetter ofte på barnetimen på biblioteket. Ofte er vi på turer i nærområdet, enten i skogen/stien ved videregående skolen, eller på stien langs elva forbi Sveum idrettspark, eller andre steder. Det kommer av og til informasjon om teateroppsetninger for barn, enten i Teatersalen, på Prøysenhuset eller andre steder, og vi prøver å få med oss mye av det. Som regel er vi hvert år på en lengre tur med buss, til dyrepark, gårdspark eller lignende.

Interessert i plass hos oss?
Interessert i plass for deres barn hos hos? Kom gjerne på besøk! Ring oss for å avtale tid. Da får man sett barnehagen, bladd i vår årsplan for å se våre tema- og satsningsområder, og vi kan svare på eventuelle spørsmål du/dere måtte ha. Vi kan også være behjelpelige med å fylle ut elektronisk søknad.